antiscam.nl online

English see below.

Per heden zaterdag 5 februari 2011 is deze site officieel online gezet. Hier zal er zowel nederlands als engels als voertaal worden gebruikt dit om voor verschillende zoekmachines de zoek resultaten te kunnen bevorderen. Op internet zijn er heel veel antiscam sites te vinden, echter in het praktijk heeft men geleerd dat ze allemaal wel onderdeel uitmaken van een huwelijksburo en/of een online dating site om zo hun eigen site “scamvrij” te kunnen prijzen, helaas blijkt dat in de praktijk ook niet zo te zijn. Deze site maakt dus geen deel uit van een dating site of een huwelijksbureau, we zijn dus helemaal zelfstandig en onafhankelijk. Hier kan men berichten plaatsen over scammers, of indien gewenst kunnen ze dat ook anoniem doorgeven via de contact formulier, wat we dan wel nodig hebben is alle mogelijke informatie, mail logs en fotos hier aan het einde van deze pagina is beschreven, vul uw naam dan in als “Anoniem”. Alle binnengekomen reacties zullen serieus worden behandeld en beoordeeld.

Since saturday 5 februari 2011 we launched this site. On this site there should spoken in two languages, dutch and english, the english language is just for a better performance for the searchbots such as google and other so that our site will be listed also in the search results. On the internet there are many scam sites, but in reali ty those sites owner has also an online matrimonial agency. The site owner does not have any dating site or marriage agency thats why you can post here all information about scamming, whos scammed you, also is possible to do this anonymously, through the contact us form,  for such, provide to us all detailed information as possible, mail logs and photos as decribed here and fill your name as “Anonymous”. We should be glad to receive your responses, suggestions and questions.

Als u een scammer wilt rapporteren/If you want to report a scammer:

  • What voor soort scam?/what kind of scam?: (bride scam, pets scam, car scam, financial scam)
  • Screen name/scherm naam (user ID):
  • Real name(s) and surname(s)/Voornaam en familienaam:
  • E-mail adress(es)/E-mail adres(sen):
  • Agency or site/Bureau en/of website:
  • Physical address/Fisieke adres: (straat, nummer, telefoon, stad, land)
  • Details/Beschrijving:
  • Photos (if possible)/Fotos (indien mogelijk):
  • Your (Nick)name/Je naam:
  • Your email address (will never publish)/Je email adres (wordt niet geplubliceerd):